Base64 Encode ve Decode

String değeri üst üste base64 şifreli değere çevirebilirsiniz. Aynı işlemi Base64 Decode butonu ile tersine uygulayabilirsiniz


String değeri base64 e çevirmek

Base64 Nedir?

Kodlama Şemasıdır

Base64 ikili verilerin sadece ASCII karakterlerini kullanan ortamlarda iletilmesine ve saklanmasına olanak tanıyan bir kodlama şemasıdır.Kodlama sırasında 3 baytlık veriler 6 bitlik dörtlü gruplara dağıtılırlar. Her bir 6 bitlik grup 0 ile 63 arasında bir sayı oluşturur (26=64). Aşağıdaki eşleşmeye göre her sayı bir ASCII yazdırma karakterine dönüştürülür:

Bir base64 kodlamasının uzunluğu daimi olarak 4' ün katları şeklindedir, uzunluğu 4' ün katı olmayan hiçbir metin geçerli bir base64 metin değildir. base64 kodlaması bitmiş bir verinin uzunluğu 4'ün katı değilse, gerektiği kadar '=' karakteri çıktının sonuna eklenir, örneğin uzunluğu 10 olan bir çıktının sonuna '==' eklenmelidir.

Base64 kodlaması en sık MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) standardı uygulamalarında yani elektronik postaya ikili dosya (İngilizce: binary file) eklenmesi işleminde kullanılır. Kodlanmış dosya orijinal haline göre ortalama 33% oranında büyür.

Str To base64 Js Code

Js String To Base64 Kodu

İlk önce textarea daki değer gelendeger adında bir id ile değişkene aktarılır. Butona basıldığında fonksiyon tetiklenir.

Sonra bu değer işlem yapılıp base64 değere çevrilip yine aynı textarea içerisine aktarılır.

Böylece üst üste defalarca çevirme işlemi yapılabilir. Aynı zamanda defalarca tersine çeviride yapılabilir.